Oświata
2008-12-01 do 2009-02-01
Sport i rekreacja
2008-01-01 do 2009-12-31
Sport i rekreacja
2009-01-01 do 2009-12-31
Sport i rekreacja
2008-01-01 do 2008-12-31
Sport i rekreacja
2007-01-01 do 2009-12-31
Sport i rekreacja
2007-01-01 do 2009-12-31
Oświata
2009-08-01 do 2009-12-01
Oświata
2008-06-01 do 2010-09-01
Oświata
2007-10-01 do 2009-12-01
Oświata
2006-07-01 do 2007-08-01
Oświata
2008-10-01 do 2008-12-01
Oświata
2008-05-01 do 2008-09-01
Zdrowie
2007-01-01 do 2009-12-31
Drogownictwo
2009-05-20 do 2009-08-23
Oświata
2011-05-04 do 2011-11-02
Kultura
2008-05-05 do 2008-11-30
Sport i rekreacja
2010-01-01 do 2010-06-01
Oświata
2009-06-01 do 2010-09-01
Ochrona środowiska
2007-04-19 do 2007-07-20
Kultura
2006-03-01 do 2006-12-30
Kultura
2007-05-04 do 2007-11-30
Pomoc społeczna
2007-01-01 do 2011-12-31
Pomoc społeczna
2007-01-01 do 2011-12-31
Pomoc społeczna
2007-01-01 do 2011-12-31
Pomoc społeczna
2007-01-01 do 2008-12-31
Pomoc społeczna
2007-01-01 do 2011-12-31
Pomoc społeczna
2007-01-01 do 2010-12-31
Mienie miasta
2007-11-08 do 2007-11-30
Kultura
2006-01-04 do 2006-12-28
Kultura
2007-07-23 do 2007-11-29