Modernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Bolesława Śmiałego 42

szkoły
2008-06-01 do 2010-09-01
1090000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Przebudowa pomieszczeń ze zmianą funkcji z sal dydaktycznych na gabinety indywidualnej nauki muzyki. Remont szatni i klatek schodowych. Zadanie realizowane jest etapami.