Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2011-12-31
1385580.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Modernizacja budynku w celu podniesienia standardu życia pensjonariuszy. Wykonana została modernizacja sieci centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej, przeprowadzony został remont łazienek; zakupiono wyposażenie pokoi mieszkalnych oraz kuchni. Wybudowano garaże.