Modernizacja budynkui SPZOZ Szkół Wyższych wraz z zakupem sprzętu diagnostycznego

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2009-12-31
558000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Zdrowie
środki własne
Nie

W ramach inwestycji wykonano prace remontowe w budynku przychodni przy al. Wojska Polskiego 97 i zakupiono sprzęt diagnostyczny. Prace polegały na: likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - budowa podjazdu, montaż podnośnika, przystosowanie toalet, remoncie poczekalni, pomieszczenia rejestracji, ciągów komunikacyjnych, toalet, schodów wejściowych do budynku, gabinetów lekarskich oraz pracowni specjalistycznych. Zakupiono ponadto sprzęt medyczny przeznaczony do diagnostyki radiologicznej nowotworów.