Modernizacja basenu w SP 51

szkoły
2008-12-01 do 2009-02-01
425000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Wymiana aluminiowej ślusarki okiennej w hali basenu.