Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2011-12-31
29425.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zadanie obejmowało wykonanie instalacji oddymiającej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16. Zrealizowane było w ramach budowy skutecznego systemu wsparcia i opieki dla dzieci i rodzin oraz wzmocnienia funkcjonowania różnych form opieki zastępczej. Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych stanowi trwały element polityki prorodzinnej Gminy Miasta Szczecin. Uwzględnia w sposób szczególny potrzebę wsparcia rodzinnych form opieki zastępczej oraz podnoszenia standardów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.