Modernizacja Teatru Współczesnego

Teatr Współczesny
2006-01-04 do 2006-12-28
500000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
dotacja celowa Urzędu Miasta Szczecin
Nie

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji i osprzętu akustycznego, elektrycznego, komputerowego, zaplecza technicznego sceny, zaplecza biurowego, modernizację toalet i centralnego ogrzewania oraz ekspertyzę budowlaną dotyczącą widowni.