Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2011-12-31
1527290.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Modernizacja budynku w celu podniesienia standardu życia pensjonariuszy. Wykonana została modernizacja pomieszczeń mieszkalnych wraz z wyposażeniem oraz budowa garażu.