Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2008-12-31
85648.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zadanie obejmowało remont piwnic i modernizację pomieszczeń użytkowych.