Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2010-12-31
125000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

W ramach zadania zbudowano plac zabaw, wykonano remont ogrodzenia i elewacji w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej 16. Inwestycja służyła realizacji programu budowy skutecznego systemu wsparcia dzieci i rodzin oraz wzmocnieniu funkcjonowania różnych form opieki zastępczej. Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych stanowi trwały element polityki prorodzinnej Gminy Miasta Szczecin. W sposób szczególny uwzględnia potrzebę pomocy w formie rodzinnych placówek opieki zastępczej.