Modernizacja budynku ZSO 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia

szkoły
2008-05-01 do 2008-09-01
1372000.00 zł
Bieżące/Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Tak

Docieplenie ścian wraz z nową kolorystyką, docieplenie stropodachu, przebudowa wejścia głównego.