Modernizacja internatu w SOSW 2 przy ul. Jagiellońskiej

szkoły
2009-06-01 do 2010-09-01
636000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Przebudowa internatu na pracownie dydaktyczne, remont toalet i pomieszczeń gospodarczych. Wykonanie schodów zewnętrznych.