Modernizacja boiska przy ul. Wiśniowej

Wydział Sportu i Turystyki
2008-01-01 do 2008-12-31
32500.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Sport i rekreacja
Urząd Miasta
Nie

Wykonanie prac związanych z nawierzchnią - wymiana ziemi, zasianie trawy i jej konserwacja.