Modernizacja budynku SP 45 przy ul. Benesza

szkoły
2008-10-01 do 2008-12-01
467000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Tak

Przebudowa fragmentu pomieszczeń z dobudową zewnętrznego szybu windowego.