Modernizacja lokalu przy ul. Żubrów 1 w Szczecinie na cele edukacji ekologicznej - "Zieloną Klasę"

ZBiLK
2007-04-19 do 2007-07-20
27000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Ochrona środowiska
Budżet Miasta Szczecin
Nie

Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych mających na celu przystosowanie pomieszczenia przy ul. Żubrów 1 do prowadzenia prelekcji i zajęc ekologicznych.