Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2011-12-31
5290370.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Modernizacja budynku przeprowadzona w celu podniesienia standardu życia pensjonariuszy. Wykonano przebudowę i remont Budynku B - poszerzenie drzwi, wymiana posadzek, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono remonty instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz wentylacji.