Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży

Gmina Miasto Szczecin
2007-10-01 do 2009-12-01
1253000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
środki własne
Nie

Remont pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych , auli, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy, wymiana okien na klatkach schodowych i w sali gimnastycznej. Remont odbywał sie etapami.