Modernizacja dachu w SP Nr 1

SP Nr 1
2011-05-04 do 2011-11-02
919850.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Wzmocnienie więźby dachowej. Wymiana dachówki. Wymiana rynien, rur spustowych, opierzeń. Wymiana instalacji odgromowej.