Modernizacja boiska przy ul. Małopolskiej

Wydział Sportu i Turystyki
2009-01-01 do 2009-12-31
8000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Sport i rekreacja
Urząd Miasta
Nie

Dofinansowanie modernizacji boisk do koszykówki. Dokonano naprawy nawierzchni boiska, wymieniono tablice i kosze do koszykówki oraz zabezbieczono wymienione urządzenia.