Renowacja sieci wodociągowej

ZWIK
2008-11-06 do 2009-08-05
3430930.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Tak

Przedmiotem inwestycji była renowacja sieci wodociągowej w centrum lewobrzeżnej części miasta Szczecina, polegająca na wymianie zdegradowanej technicznie sieci wodociągowej. Prace prowadzono w ulicach: 3 Maja, Korzeniowskiego, Owocowej, Drzymały, Podgórnej, Wyszyńskiego, Kaszubskiej, Dworcowej, Stoisława. Całkowita długość sieci podlegająca renowacji wynosiła 5,1 km. Inwestycja prowadzona była technologią bezwykopową berstlining. Wartość zadania w EUR: 857.732,50