Remont ulicy Podbórzańskiej wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu w Szczecinie

ZDiTM
2006-08-17 do 2006-10-17
762000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-4270
Nie

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa: projekt wykonawczy remontu ulicy Podbórzańskiej, projekt organizacji ruchu do wprowadzenia po wykonaniu nakładki bitumicznej na odcinku ul. Podbórzańskiej, projekt organizacji ruchu na czas wykonania nakładki bitumicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, książka przedmiarów.