Remont placówki opiekuńczej przy ul. Łabędziej

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2010-12-31
2641300.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zadanie obejmowało remont zaplecza kuchennego, kuchni, poddasza oraz sali gimnastycznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Łabędziej. Było realizowane w ramach budowy skutecznego systemu wsparcia i opieki dla dzieci i rodzin oraz wzmocnienia funkcjonowania różnych form opieki zastępczej. Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych stanowi trwały element polityki prorodzinnej Gminy Miasta Szczecin, uwzględnia w sposób szczególny potrzebę wsparcia rodzinnych form opieki zastępczej oraz podnoszenia standardu funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.