Remont chodnika w ciągu ulic Księcia Mściwoja II i ul. Panieńskiej w Szczecinie

ZDiTM
2009-09-01 do 2009-10-26
169133.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

opis: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Regulacja krawężników 3. Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych przeplatanych kostką kamienną