Remont chodnika oraz budowa parkingu w ciągu ul. Jarowita

ZDiTM
2009-07-22 do 2009-09-25
86500.30 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

opis: 1) roboty rozbiórkowe 2) regulacja krawężników 3) przełożenia poszerzenia chodnika z płyt betonowych 50/50/7 4) roboty ziemne pod zatokę autobusową 5) wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej składającej się z w-wy odsączającej, podbudowy betonowej i nawierzchni z bruku