Remont chodnika i wjazdów ul. Herbowej

ZDiTM
2006-11-09 do 2007-01-15
234427.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-4270
Nie

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie: Remont chodnika z płyt betonowych 50X50X7 cm oraz kostki kamiennej 5X5 cm i wjazdów z kostki w zakres wchodzi też przestawienie krawężników kamiennych i betonowych oraz regulacja uzbrojenia podziemnego