Remont chodników i ułożenie nakładki bitumicznej na ulicy Kruszwickiej i Pińskiej

ZDiTM
2007-04-23 do 2010-08-31
1048890.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

Remont chodników z przestawieniem krawężników oraz ułożenie nakładki bitumicznej na ulicach: Kruszwicka, Pińska