Remont budynku Rodzinneg Domu Dziecka Nr 4.

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2010-12-31
70000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zadanie obejmowało remont ogrodzenia i elewacji a także wymianę okien w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 95. Inwestycja służyła realizacji miejskiego programu organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną. Budowa skutecznego systemu wsparcia i opieki dla dzieci i rodzin, wzmocnienie funkcjonowania różnych form opieki zastępczej oraz opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych stanowią trwały element polityki prorodzinnej Gminy Miasta Szczecin.