Przygotowanie i wytyczenie ścieżki turystycznej i historycznej na Cmentarzu Centralnym

Wydział Sportu i Turystyki
2008-01-01 do 2011-12-31
454460.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Sport i rekreacja
Urząd Miasta
Nie

Wykonanie dokumentacji, zaprojektowanie przebiegu ścieżki i znaków, wykonanie i zamontowanie drogowskazów i tablic dwujęzycznych dla turystów. Szlak oprowadza po najbardziej interesujących pod względem historycznym miejscach starej części cmentarza. Na trasie szlaku znajdują się pomniki upamiętniające ludzi i wydarzenia z polskiej historii, obiekty architektury, pojedyncze nagrobki poniemieckie o wartości zabytkowej. Trasa zwiedzania oznaczona jest strzałkami umieszczonymi na kamiennych cokołach. W celu wyeksponowania poszczególnych miejsc na szlaku ustawiono tablice - wszystkie z nich są numerowane i zaopatrzone w informację tekstową na temat danego pomnika, czy grupy nagrobków. Informacja podana jest w dwóch językach: polskim i niemieckim. Tablice osadzone są na kamiennych cokołach i oprawione są przezroczystym szkłem. Forma architektoniczna postumentów do tablic i strzałek nawiązuje do charakteru oryginalnej małej architektury cmentarza. Oznakowanie obejmuje 18 tablic informacyjnych i 17 strzałek. Na trasie zwiedzania znajduje się 21 obiektów (przy pomnikach współczesnych, które posiadały już swoje tablice informacyjne takich jak: Pomnik Tym co nie powrócili z morza czy Krzyż Katyński) nie ustawiano dodatkowego znakowania).