Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie.

ZUK
2010-01-08 do 2010-06-30
305144.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet
Nie

Wykonanie m.in.: pompowni fontannowej, kanału wody obiegowej, komory zasuw, brodzika, ramienia paraboli, renowacji konstrukcji istniejącej niecki basenowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kablowego, chodnika wokół niecki basenu