Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary

ZUK
2007-08-01 do 2010-10-22
1224760.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Nie

W 2007opracowano projekt, w 2009 jego aktualizację a aktualnie planuje się remont zieleńca poprzez likwidację basenu p/poż., nowe ciągi komunikacyjne, nowe oświetlenie, zagospodarowanie zielenia