Przebudowa ulicy Podbórzańskiej wraz z budową pętli autobusowej

ZDiTM
2009-03-30 do 2009-08-28
2698660.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60095-6210
Nie

Szczegółowy zakres zamówienia: przebudowa drogi i budowa pętli autobusowej wraz z odwodnieniem ulicy, oświetleniem i usunięciem kolizji elektrycznych zadanie uzupełniające: usunięcie betonowych płyt drogowych o grubości 15 cm i 40 cm, wymiana gruntu w wykopie wykonanym dla potrzeb zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji na sieci instalacji oświetleniowej i 0,4 kV, usunięcie kolizji instalacji wodnej i kanalizacji deszczowej