Przebudowa ulicy Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie(rondo Pileckiego)

ZDiTM
2008-12-03 do 2009-06-08
4947980.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210600-60015-6213600-60015-6214
Tak

zmiana geometrii skrzyżowania trzywlotowego do projektowanego ronda, zmiana geometrii przebiegu torowiska do nowego układu drogowego wraz z jego odwodnieniem, demontaż starych i montaż nowych słupów trakcyjnych z przestawieniem w dostosowaniu nowego przebiegu torowiska, zawieszenie sieci trakcyjnej na nowych konstrukcjach nośnych, przebudowa kanalizacji deszczowej z budową przykanalików, opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót drogowych roboty dodatkowe: Usunięcie kolizji przebudowywanego układu drogowo - torowego z sieciami infrastruktury technicznej z : wodociągiem fi 400 mm żeliwo, z siecią gazową, siecią cieplną, siecią oświetlenia ulicznego, istniejącą infrastruktury elektryczno - energetyczną SN/NN