Przebudowa ulic Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa

ZDiTM
2009-08-05 do 2009-11-02
1200060.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016§6210
Tak

roboty rozbiórkowe, regulacja krawężników, wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych, wykonanie nawierzchni parkingów z kostki betonowej, regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego, wymiana nawierzchni asfaltowej zamówienie uzupełniające: roboty rozbiórkowe, regulacje krawężników, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie nawierzchni parkingów z kostki betonowej, wymiana nawierzchni asfaltowej; zamówienie dodatkowe: rozebranie ław betonowych pod krawężnikami chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych