Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego, etap I i II

Gmina Miasto Szczecin
2010-12-22 do 2012-08-22
52754700.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Tak

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Niemierzyńskiej (od ul. Krasińskiego do Obwodnicy – Etap V) oraz ul. Arkońskiej (od Obwodnicy – Etap V do pętli tramwajowej „Las Arkoński”). Zakres projektu będzie obejmował: - przebudowę nawierzchni ulic, - przebudowę torowiska tramwajowego i trakcji tramwajowej, - przebudowę chodników, - budowę ścieżek rowerowych i parkingów, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, - przebudowę sieci gazowej i c.o., - przebudowę oświetlenia ulic, - budowę sygnalizacji świetlnej oraz nasadzenia zieleni i małej architektury.

 

30. 06. 2010 roku Gmina Miasto Szczecin podpisała Umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 6.4 - Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi: ok. 27 425 806,26 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 20.823.180,20 PLN.