Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę

Gmina Miasto Szczecin
2006-05-19 do 2008-08-14
89424000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
kapitał własny (podniesienie kapitału)
Tak

W ramach zadania wybudowano dwa wysokowodne, trzyprzęsłowe mosty i estakady dojazdowe do nich z włączeniem w istniejącą geometrię ulicy. Wraz z mostami przebudowana została infrastruktura: kanalizacja deszczowa, linie elektroenergetyczne, sieć gazowa i wodociągowa. Obecnie nośność obiektów spełnia normy europejskie kl. A.