Przebudowa układu zasilania w wodę osiedli Wielgowo i Sławociesze - etap I

ZWIK
2007-06-27 do 2007-09-26
550000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

etap I: ul. Balińskiego (zadanie zakończone w 2007 r.) – budowa sieci wodociągowej 250 mm żel. o długości ok. 1.020 m,