Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Perlistej, Złotowskiej

ZWIK
2009-10-05 do 2010-02-05
345000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

wymiana ok. 660 mb wodociągu w ul. Perlistej oraz ok. 150 mb wodociągu w ul. Złotowskiej, wykonanych z AC; wodociągi w wyniku oddziaływania gruntu agresywnego straciły właściwości mechaniczne.