Przebudowa pompowni ścieków Załom wraz z budową rurociągu tłocznego

ZWIK
2010-05-31 do 2010-11-30
1080000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Przebudowa istniejącej pompowni ścieków oraz budowa rurociągu tłocznego ø110/225 PE o długości 1100 m.