Przebudowa nawierzchni chodnika al. Boh. Warszawy odcinek od Ronda Siwka do ul. Ku Słońcu

ZDiTM
2009-05-27 do 2009-07-02
61214.40 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

Szczegółowy zakres zamówienia: - rozebranie chodnika z płytek betonowych o wym. 50x50x7 wraz z obrzeżem trawnikowym, mechaniczne wykonanie koryta gr 10 cm, ułożenie chodnika z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z obrzeżami trawnikowymi, ustawienie słupków zabezpieczających wzdłuż krawężnika