Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Głowickiej, Druckiego, Lubeckiego

ZWIK
2010-05-26 do 2010-09-30
300000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

zmniejszenie średnicy magistrali z o 300 na o 125