Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczawiowej

ZWIK
2007-06-12 do 2007-10-12
570000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

wykonano przebudowę sieci z rur kamionkowych: o średnicy 200 mm i długości ok. 9 mb oraz o średnicy 250 mm i długości ok. 250 mb