Przebudowa jezdni, ciągów pieszych i parkingowych na ulicy Gnieźnieńskiej

ZDiTM
2007-10-19 do 2007-12-31
747842.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-4270
Nie

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie: - rozebranie nawierzchni z kostki typu "trylinka", - rozebranie krawężników betonowych, - regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych ulicznych, - ustawienie krawężnika betonowego, - ułożenie płyt betonowych 50/50 na chodnikach, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - sadzenie drzew i krzewów, - wykonanie trawników dywanowych