Przebudowa chodników i wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ulic: Jana Pawła II, Rayskiego , Śląskiej, Jagiellońskiej, Niepodległości, ul. Piłsudskiego i Małopolskiej /zamówienie podstawowe i uzupełniające/

ZDiTM
2007-12-20 do 2008-08-27
5377940.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
600-60015-6210600-60015-4270
Nie

Przebudowa chodników i wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ulic: Papieża Jana Pawła II, Rayskiego , Śląskiej, Jagiellońskiej, Niepodległości, Piłsudskiego i Małopolskiej w Szczecinie. Przystosowanie (obniżenie krawężników) chodników do parkowania na ulicach w centrum miasta i poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz wymiana nawierzchni miejsc parkingowych i ciągów pieszych.

Widok panoramiczny