Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki

ZUK
2006-07-07 do 2007-07-30
6842320.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Tak

Przebudowa nabrzeża II i III odcinek , media, oświetlenie