Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Gmina Miasto Szczecin
2010-01-01 do 2014-12-31
6786780.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Planowane działania:

  • przebudowa i rozbudowa budynków;
  • termomodernizacja istniejących budynków;
  • wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, C.O.;
  • wykonanie instalacji elektrycznej;
  • zagospodarowanie terenu.

Po zakończeniu inwestycji liczba miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej wzrośnie o 60.