Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki

Gmina Miasto Szczecin
2009-01-22 do 2010-07-31
1155540.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Przebudowa i przystosowanie budynku dla potrzeb Domu Samotnej Matki. Docelowo przewidziane jest uruchomienie 20 miejsc.