Przebudowa basenu i remont sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla

szkoły
2009-06-01 do 2010-07-01
12163000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Modernizacja instalacji uzdatniania wody wraz z przebudową basenu ( wykonanie nowej niecki i ruchomego dna). Remont zaplecza socjalno sanitarnego i sali gimnastycznej w zakresie docieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania nowych posadzek, nowych instalacji - wentylacyjnej, elektrycznej i kanalizacyjnej i c. o.