Projekt i budowa stacji filtrów na złożu węgla aktywnego w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie

ZWIK
2004-01-10 do 2007-06-18
38907600.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Tak

Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i budowa stacji filtrów na złożu węgla aktywnego ZPW Miedwie. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: pompowni pośredniej ze zbiornikami wody, zestawów filtrów, stacji ozonowania i rurociągów zewnętrznych. Wydajność stacji filtrów wynosi 4167 m3/h. Wartość zadania w EUR: 9.726.902,61