Program remontów i przebudowy chodników - ul. Tkacka

ZDiTM
2010-07-01 do 2012-08-31
400000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

roboty rozbiórkowe, regulacja krawężników, wykonanie nawierzchni chodnika z płyt granitowych kamiennych i betonowych