Program remontów i przebudowy chodników -ul. Krzywa

ZDiTM
2009-11-09 do 2010-05-15
360078.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

szczegółowy opis zamówienia : rozebranie chodnika z płytek betonowych o wym. 50x50x7 wraz obrzeżem trawnikowym, mechaniczne wykonanie koryta gr. 10 cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary na podsypce cem. - piaskowej wraz z obrzeżami trawnikowymi oraz wjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor brązowy na podsypce cem. - piaskowej